en-GBel-GR

  Έκδοση Διαβατηρίου

  Έκδοση Διαβατηρίου
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία για την έκδοση Ελληνικού διαβατηρίου μπορεί να γίνει  ΜΟΝΟΝ  στο Προξενείο Λονδίνου. Τα Ελληνικά Επίτιμα Προξενεία στο Ηνωμένο Βασίλειο  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ   δικαιοδοσία γι' αυτό. Για να κλείσετε ραντεβού στο Προξενικό Γραφείο Λονδίνου --->  Παρακαλούμε Πατήστε Εδώ ...

   Γρήγοροι Σύνδεσμοι
  Έκδοση Διαβατηρίου για Ενήλικες
  Έκδοση Διαβατηρίου για Ανήλικους
  Ταξιδιωτικά έγγραφα - Κλοπές / Απώλειες - Ληγμένα Διαβατήρια

  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

  Κατόπιν εφαρμογής του Νόμου 3103 / 2003, από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.  Η έκδοση των νέου τύπου βιομετρικών διαβατηρίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 25/2004, την ΚΥΑ 3021 / 22.10.2005 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών. Τα νέα διαβατήρια είναι υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας  και εκδίδονται αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα. Τα παλαιού τύπου διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχίες και τις Προξενικές Αρχές έπαυσαν να ισχύουν μετά την 31.12.2006 ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους.   

  Η αρμοδιότητα των Ελληνικών Προξενικών Αρχών περιορίζεται σε:
  • Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
  • Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα
  • Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
  • Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους

  Επισημαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης της ως άνω διαδικασίας δεν μπορεί να προκαθορισθεί.

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΏΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΕΞΗΣ :
  Επειδή το Προξενικό Γραφείο έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών σχετικά με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες στα νέα βιομετρικά διαβατήρια, σας ενημερώνουμε ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η αναγραφή των ονομάτων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (ISO 843). Κάντε  κλικ -->   ΕΔΩ  για να δείτε πως θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες στο νέο σας διαβατήριο, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η Ελληνική Αστυνομία. 

  Διαδικασία έκδοσης Διαβατηρίου για Ενήλικες

  Για την έκδοση Διαβατηρίου, απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν έλθουν στο Προξενικό Γραφείο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας να έχουν κλείσει ραντεβού. Για το κλείσιμο ραντεβού παρακαλούμε Πατήστε Εδώ .. 

  Για το κόστος της έκδοσης του Διαβατηρίου ----> Πατήστε Εδώ ..   Δεχόμαστε μόνο μετρητά σε Λίρες Αγγλίας

  Όλη η αλληλογραφία που σχετίζεται με τα ραντεβού διεκπεραιώνεται μόνον μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( email ). Παρακαλούμε ελέγχετε τα μηνύματα και τον κάδο απορριμμάτων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφύγετε ακύρωση του ραντεβού σας.

  Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:
  •  Αίτηση ( συμπληρώνεται στο Προξενείο ) 
  •  Προηγούμενο διαβατήριο ( εφόσον υπάρχει, και έχει εκδοθεί μετά το 2006 ). Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.
  •  Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σε
     ανοιχτόχρωμο φόντο, με το πρόσωπο να κοιτάει  απευθείας τον φακό.  Επισημαίνουμε ότι εάν οι φωτογραφίες δεν 
     πληρούν  τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης 
     Διαβατηρίων στην Αθήνα .
  •  Δελτίο Ταυτότητας ( Δ.Α.Τ. ) νέου τύπου, έτος έκδοσης 2000 και μετά, ή πρωτότυπο πιστοποιητικό Δημοτολογίου (τελευταίου εξαμήνου) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( τελευταίου εξαμήνου ).  ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ  ΜΕΤΑ ΤΟ 2000, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ.
  •  Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε διαβατήριο ή ταυτότητα, είναι απαραίτητη η παρουσία Έλληνα μάρτυρα, ο οποίος θα φέρει ισχύον Ελληνικό διαβατήριο ή Ελληνική ταυτότητα, προκειμένου να βεβαιώσει υπεύθυνα την ταυτοπροσωπία.
  •  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -  Το Προξενικό Γραφείο θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση του την ημέρα του ραντεβού σας, εάν αυτό απαιτείται.
  • Υπεύθυνη δήλωση ( συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο ) όπου ο αιτών αναφέρει:
     • Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή 
       διαβατηρίου
     • Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί  σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
     • Εάν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης
     • Εάν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από την χώρα
     • Επιπλέον εάν ο αιτών είναι κάτοχος παλαιού τύπου διαβατηρίου σε ισχύ

  • Για Άρρενες από 19 έως 45 ετών: ---> Για όσους είναι υπό αναβολή στρατεύσεως απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β΄
  • Για τους ανυπότακτους εξωτερικού πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα 
    πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.
  • Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα, δηλαδή όχι παλαιότερα των 6 μηνών.

  ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται επιπλέον και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη και υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο  σχετικής απόφασης.

  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 πμ έως 2:30 μμ εκτός επισήμων αργιών
  Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο ( το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο ) με την επίδοση σχετικής εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από έμμισθες ή άμισθες Ελληνικές Προξενικές Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία ή από αρμόδια προς τούτο Ελληνική αρχή.
  Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών καθώς και το παλαιό διαβατήριο προς ακύρωση.
  Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛΑΣ, τα εκδοθέντα διαβατήρια παραμένουν στο Προξενικό Γραφείο για 6 μήνες μετά την έκδοσή τους. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθούν από τον κάτοχό τους, επιστρέφονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Προξενικό Γραφείο ( Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 πμ έως 2:30 μμ εκτός επισήμων αργιών ) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας - Διεύθυνση Διαβατηρίων.   Διαδικασία έκδοσης Διαβατηρίου για Ανήλικους

  Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα παρουσία και του ανηλίκου.  Εάν παρίσταται ο ένας γονέας απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από αρμόδιες έμμισθες ή άμισθες ελληνικές Προξενικές Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία ή από αρμόδια προς τούτο Ελληνική Αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, πριν έλθουν στο Προξενικό Γραφείο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας, θα πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού. Για το κλείσιμο ραντεβού παρακαλούμε Πατήστε Εδώ .. 

  Για το κόστος της έκδοσης του Διαβατηρίου ----> Πατήστε Εδώ ..   Δεχόμαστε μόνο μετρητά σε Λίρες Αγγλίας

  Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν:
  •  Αίτηση ( συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ) 
  •  Προηγούμενο διαβατήριο ( εφόσον υπάρχει και έχει εκδοθεί μετά το 2006 ). Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου,
     οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.
  •  Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σε
     ανοιχτόχρωμο φόντο, με το πρόσωπο να κοιτάει  απευθείας τον φακό.  Επισημαίνουμε ότι εάν οι φωτογραφίες δεν 
     πληρούν  τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης 
     Διαβατηρίων στην Αθήνα.
  •  Δελτίο Ταυτότητας ( Δ.Α.Τ ) ( νέου τύπου, έτος έκδοσης 2000 και μετά ) για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο αιτών / η αιτούσα δεν διαθέτει Ελληνικό δελτίο ταυτότητας, πρέπει να υποβληθεί πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να περιλαμβάνει την εγγραφή του ανηλίκου σε ελληνικό δημοτολόγιο ( τελευταίου εξαμήνου ). ΕΑΝ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2000, Ο ΓΟΝΕΑΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  •  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -  Το Προξενικό Γραφείο θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση την ημέρα του ραντεβού, εφ' όσον αυτό απαιτείται.
  • Μόνον για τους ανήλικους άνω των 13 ετών -  Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο) όπου 
    αναφέρεται : 
     • Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή 
       διαβατηρίου
     • Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί  σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
  • Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα, δηλαδή όχι παλαιότερα των 6 μηνών.

  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 πμ έως 2:30 μμ εκτός επισήμων αργιών
  Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο ή τους γονείς του, ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο ( το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο ) με την επίδοση σχετικής εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από έμμισθες ή άμισθες Ελληνικές Προξενικές Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία.
  Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών καθώς και το παλαιό διαβατήριο προς ακύρωση.
  Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛΑΣ, τα εκδοθέντα διαβατήρια παραμένουν στο Προξενικό Γραφείο για 6 μήνες μετά την έκδοσή τους. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθούν από τον κάτοχό τους, επιστρέφονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Προξενικό Γραφείο ( Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 πμ έως 2:30 μμ εκτός επισήμων αργιών ) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας - Διεύθυνση Διαβατηρίων.

   

  Ταξιδιωτικά έγγραφα - κλοπές, απώλειες  και ληγμένα διαβατήρια
  Παρακαλούμε δώστε προσοχή στα παρακάτω :

  Δεν εκδίδουμε ταξιδιωτικό έγγραφο στην περίπτωση που το διαβατήριό σας έχει λήξει

              

  Τα ταξιδιωτικά έγγραφα χορηγούνται ατελώς και εκδίδονται το νωρίτερο 48 ώρες πριν το ταξίδι σας.

                     

  Επισημαίνεται ότι η έκδοση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων αφορά ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις κλοπής - απώλειας διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών, μη μονίμων κατοίκων Ηνωμένου Βασιλείου και όχι στις περιπτώσεις μη εγγεγραμμένων ή μη τακτοποιημένων ληξιαρχικά προσώπων, για την τακτοποίηση των οποίων πρέπει να ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εγγραφής πριν την έκδοση διαβατηρίου.


  ΚΛΟΠΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ                    

  Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου στη Μ. Βρετανία, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη Βρετανική αστυνομική αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στο Προξενικό Γραφείο, όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου ( Ώρες κοινού, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30  έως 14:30 εκτός επισήμων εορτών και αργιών ).
  Σε περίπτωση που δεν υφίσταται άλλο έγγραφο ταυτοποίησης ( με φωτογραφία ) θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν Έλληνα μάρτυρα.
  Το Προξενικό Γραφείο διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης.
  Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαβατηρίου προτού παρέλθουν 90 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής / απώλειας στο Προξενικό Γραφείο. 

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΗΓΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

   Α.
  Δεν εκδίδεται ταξιδιωτικό έγγραφο σε περίπτωση που το διαβατήριό σας έχει λήξει.
  Εάν το διαβατήριό σας έχει  λήξει, μπορείτε να ταξιδέψετε προς την Ελλάδα - και μόνο προς την Ελλάδα - με το ληγμένο διαβατήριό σας (και επικουρικά την ταυτότητά σας, παλαιού τύπου). Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΙΑΤΑ προς επιβεβαίωση.

  Β.
  Ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Διαβατηρίου ή ταυτότητας για επιστροφή στην Ελλάδα. Για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου ( emergency travel document ) απαιτούνται τα ακόλουθα:
  • Αίτηση (υποβάλλεται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ στο Προξενικό Γραφείο από τον αιτούντα) - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
  • Αριθμός κράτησης θέσεως  ή αντίγραφο εισιτηρίου.
  • Δύο φωτογραφίες.
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ( εάν έχει χαθεί ή κλαπεί το διαβατήριό σας )  που να  έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουνίου 1960 ή πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο.
  • Βεβαίωση βρετανικής αστυνομικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο , τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου ή ταυτότητας.

  ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται επιπλέον και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη και υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο  σχετικής απόφασης.

  Το Προξενικό Γραφείο μπορεί να αναζητήσει αυτεπάγγελτα το εν λόγω πιστοποιητικό, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Κάντε κλικ εδώ για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να εκδοθεί από εμάς το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  Τα ταξιδιωτικά έγγραφα χορηγούνται ατελώς, το νωρίτερο 48 ώρες πριν το ταξίδι σας.